ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅੱਖੀਆਂ || Superhit Punjabi Song | Top Punjabi Song | Full Video


 Set Favorite    Watch Later     Embed URL


NGPT Punjabi

Published on Mar 12, 2018
ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਅੱਖੀਆਂ || Superhit Punjabi Song | Top Punjabi Song | Full Video https://www.youtube.com/channel/UCjcywbS8RKnVtNL7CRuyXHg/featured